Password Scrambler 1.0 for Chrome

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0 for Chrome

- Hỗ trợ quản lý, lưu trữ mật khẩu trên Google Chrome

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 for Chrome (bản chuẩn) của phần mềm Password Scrambler được cập nhật vào 04/05/2010

Thông tin về Password Scrambler

Mô tả: Quản lý, lưu trữ mật khẩu

Phần mềm do Onepassword phát hành, có dung lượng 15 KB, có 76956 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 3.x/95/NT/98/Me/2000/XP

Phiên bản hiện tại: 1.0 for Chrome

Các chức năng của Password Scrambler
 Phiên bản 1.0 for Chrome của phần mềm Password Scrambler được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Password Scrambler

  • PassKeeper 3/5 Bảo vệ, lưu trữ mật khẩu
  • POGS 3/5 Quản lý mật khẩu cá nhân