Scoro Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Scoro được cập nhật vào 16/01/2020

Thông tin về Scoro

Mô tả: Quản lý hoạt động kinh doanh theo dự án

Phần mềm do Scoro phát hành, có dung lượng 100 MB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Scoro
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Scoro được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Scoro

  • Easy Planner 5/5 Ứng dụng lập kế hoạch dự án cho mobile
  • Epicflow 3/5 Công cụ quản lý đa dự án