Visual Similarity Duplicate Image Finder 8.3.0.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 8.3.0.1 đã cũ. Phần mềm Visual Similarity Duplicate Image Finder đã có phiên bản mới 9.0.0.1 tìm và tải về tại đây >> Visual Similarity Duplicate Image Finder

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 8.3.0.1

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.3.0.1 (bản chuẩn) của phần mềm Visual Similarity Duplicate Image Finder được cập nhật vào 05/10/2020

Thông tin về Visual Similarity Duplicate Image Finder

Mô tả: Tìm kiếm, xóa file trùng lặp

Phần mềm do MindGems phát hành, có dung lượng 3.0 MB, có 12016 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

Phiên bản hiện tại: 8.3.0.1

Các chức năng của Visual Similarity Duplicate Image Finder
 Phiên bản 8.3.0.1 của phần mềm Visual Similarity Duplicate Image Finder được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Visual Similarity Duplicate Image Finder