download Auto Clicker Cho Android

Auto Clicker

 Cho Android

Download Auto Clicker - Tự động thao tác chuột

Lê Thị Thuỷ  cập nhật: 30/07/2019

Auto Clicker là chương trình hiệu năng và dễ cấu hình cho phép người dùng loại bỏ các tác vụ lặp lại bằng cách tự động hóa tính năng click chuột, mà vẫn hỗ trợ các tùy chọn phím nóng và tắt máy (tùy chọn khóa, đăng xuất, tắt máy, chờ hoặc ngủ đông).

Quảng cáo

Auto Clicker là giải pháp phần mềm tự động click chuột lý tưởng cho người dùng đã quá chán ngán phải lặp