Adblock cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm Adblock đã có phiên bản mới 3.14.2 cho Chrome tìm và tải về tại đây >> Adblock

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Adblock được cập nhật vào 15/08/2019

Thông tin về Adblock

Mô tả: Chặn quảng cáo trên Chrome, Firefox

Phần mềm do Wladimir Palant phát hành, có dung lượng 894 KB , có 3928816 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Web Browser/Android

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của Adblock
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm Adblock được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Adblock