Adobe Reader File Đánh dấu trang

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản File Đánh dấu trang đã cũ. Phần mềm Adobe Reader đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> Adobe Reader

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản File Đánh dấu trang (bản chuẩn) của phần mềm Adobe Reader được cập nhật vào 09/07/2015

Thông tin về Adobe Reader

Mô tả: Phần mềm đọc file PDF, thêm chú thích tài liệu

Phần mềm do Adobe Systems phát hành, có dung lượng 72.34 MB, có 4151245 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: File Đánh dấu trang

Các chức năng của Adobe Reader
 Phiên bản File Đánh dấu trang của phần mềm Adobe Reader được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Adobe Reader