AirDroid cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm AirDroid đã có phiên bản mới 3.7.1.0 tìm và tải về tại đây >> AirDroid

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm AirDroid được cập nhật vào 03/05/2018

Thông tin về AirDroid

Mô tả: Điều khiển thiết bị Android trên máy tính

Phần mềm do Sand Studio phát hành, có dung lượng 50.4 MB, có 1249 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2K / XP / Vista / 7 / 8 / 8 64 bit / 2003

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của AirDroid
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm AirDroid được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự AirDroid