AZ Screen Recorder cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm AZ Screen Recorder được cập nhật vào 27/09/2018

Thông tin về AZ Screen Recorder

Mô tả: Quay video màn hình điện thoại

Phần mềm do AZ Screen Recorder - No Root phát hành, có dung lượng 0, có 1316 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của AZ Screen Recorder
 Phiên bản cho Android của phần mềm AZ Screen Recorder được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự AZ Screen Recorder

  • Screen Recorder Y 5/5 Quay video màn hình điện thoại kèm âm thanh
  • Screenshot Easy 5/5 Ứng dụng chụp ảnh, quay video màn hình điện thoại và máy tính bảng