Element Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Element đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Element

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Element được cập nhật vào 23/06/2022

Thông tin về Element

Mô tả: Ứng dụng nhắn tin bảo mật

Phần mềm do Vector Creations Limited phát hành, có dung lượng Varies with , có 1481 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/ iOS

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Element
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Element được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Element