LastPass  4.90.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 4.90.0 đã cũ. Phần mềm LastPass đã có phiên bản mới 4.101.1 tìm và tải về tại đây >> LastPass

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.90.0
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.90.0 (bản chuẩn) của phần mềm LastPass được cập nhật vào 04/03/2022

Thông tin về LastPass

Mô tả: Bảo vệ dữ liệu máy tính an toàn

Phần mềm do LastPass Team phát hành, có dung lượng 27.4 MB, có 376681 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2000/XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 4.90.0

Các chức năng của LastPass
 Phiên bản 4.90.0 của phần mềm LastPass được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự LastPass

  • Exces 3/5 Đặt mật khẩu, bảo vệ file
  • File Securer 3/5 Mã hóa, Bảo vệ an toàn dữ liệu