Microsoft Teams 1.6.00.11166 work

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 1.6.00.11166 work đã cũ. Phần mềm Microsoft Teams đã có phiên bản mới 1.6.00.16472 work tìm và tải về tại đây >> Microsoft Teams


Thông tin về Microsoft Teams

Mô tả: Công cụ hội thảo video, làm việc nhóm

Phần mềm do Microsoft Corporation phát hành, có dung lượng 135 MB, có 570860 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 64bit, Windows 11, Android, iPhone

Phiên bản hiện tại: 1.6.00.11166 work

Các chức năng của Microsoft Teams
 Phiên bản 1.6.00.11166 work của phần mềm Microsoft Teams được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Microsoft Teams

  • Supremo Remote Desktop 5/5 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, tạo cuộc họp trực tuyến
  • MegaMeeting 3/5 Hội nghị truyền hình chuyên nghiệp, hiệu quả