Microsoft Teams cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm Microsoft Teams đã có phiên bản mới 1.6.00.36367 work tìm và tải về tại đây >> Microsoft Teams

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Microsoft Teams được cập nhật vào 17/12/2020

Thông tin về Microsoft Teams

Mô tả: Công cụ hội thảo video, làm việc nhóm

Phần mềm do Microsoft Corporation phát hành, có dung lượng 132 MB, có 570860 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Microsoft Teams
 Phiên bản cho Android của phần mềm Microsoft Teams được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Microsoft Teams

  • Supremo Remote Desktop 5/5 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, tạo cuộc họp trực tuyến
  • OnMeeting 3/5 Họp online, tạo hội nghị trực tuyến