OneNet 7.0.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 7.0.7

Tính tiền, quản lý phòng chat

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.0.7 (bản chuẩn) của phần mềm OneNet được cập nhật vào 05/09/2013

Thông tin về OneNet

Mô tả: Tính tiền, quản lý phòng chat

Phần mềm do OneNet.gate phát hành, có dung lượng 199.04 MB, có 88201 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 7.0.7

Các chức năng của OneNet
 Phiên bản 7.0.7 của phần mềm OneNet được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự OneNet

  • NETCAFE 3/5 Quản lý quán chat, quán game
  • IMSPro 3/5 Công cụ quản lý phòng máy chơi game