Oxford Dictionary Online

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Online (bản chuẩn) của phần mềm Oxford Dictionary được cập nhật vào 09/08/2022

Thông tin về Oxford Dictionary

Mô tả: Phần mềm tra từ điển và dịch thuật

Phần mềm do iFinger phát hành, có dung lượng 3.1 GB MB, có 3492682 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: Online

Các chức năng của Oxford Dictionary
 Phiên bản Online của phần mềm Oxford Dictionary được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Oxford Dictionary

  • Prodict 3/5 Tra từ điển Anh Việt
  • Lingoes 4/5 Tra từ điển Anh - Việt