PDFTiger 1.1.3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.1.3
- Cải thiện tốc độ chuyển đổi file PDF
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1.3 (bản chuẩn) của phần mềm PDFTiger được cập nhật vào 14/12/2010

Thông tin về PDFTiger

Mô tả: Chuyển đổi file PDF

Phần mềm do Reezaa Media Inc phát hành, có dung lượng 16.59 MB, có 109876 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 1.1.3

Các chức năng của PDFTiger
 Phiên bản 1.1.3 của phần mềm PDFTiger được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự PDFTiger