WampServer  3.1.8

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 3.1.8 đã cũ. Phần mềm WampServer đã có phiên bản mới 3.2.6 tìm và tải về tại đây >> WampServer

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.1.8
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.1.8 (bản chuẩn) của phần mềm WampServer được cập nhật vào 01/04/2019

Thông tin về WampServer

Mô tả: Tạo môi trường server cho máy tính

Phần mềm do Romain Bourdon phát hành, có dung lượng 434 MB, có 931234 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 3.1.8

Các chức năng của WampServer
 Phiên bản 3.1.8 của phần mềm WampServer được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự WampServer