Dataram RAMDisk 4.4.0 RC36

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 4.4.0 RC36

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.4.0 RC36 (bản chuẩn) của phần mềm Dataram RAMDisk được cập nhật vào 09/07/2016

Thông tin về Dataram RAMDisk

Mô tả: Tối ưu, tăng tốc RAM

Phần mềm do Dataram phát hành, có dung lượng 7.1 MB, có 97407 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / XP 64 bit / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit / 8 / 8 64 bit / 2003 / 2008 / 2008 64

Phiên bản hiện tại: 4.4.0 RC36

Các chức năng của Dataram RAMDisk
 Phiên bản 4.4.0 RC36 của phần mềm Dataram RAMDisk được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Dataram RAMDisk