DirectX 12

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 12 (bản chuẩn) của phần mềm DirectX được cập nhật vào 13/05/2017

Thông tin về DirectX

Mô tả: Tập hợp giao diện API xử lý tác vụ video và đồ họa

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 285 KB, có 5761209 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 12

Các chức năng của DirectX
 Phiên bản 12 của phần mềm DirectX được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự DirectX