Intel Turbo Boost Technology Monitor  3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.0
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.0 (bản chuẩn) của phần mềm Intel Turbo Boost Technology Monitor được cập nhật vào 15/01/2018

Thông tin về Intel Turbo Boost Technology Monitor

Mô tả: Theo dõi CPU, tăng hiệu suất phần cứng

Phần mềm do phát hành, có dung lượng 22.8 MB, có 1169 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

Phiên bản hiện tại: 3.0

Các chức năng của Intel Turbo Boost Technology Monitor
 Phiên bản 3.0 của phần mềm Intel Turbo Boost Technology Monitor được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Intel Turbo Boost Technology Monitor

  • CPU Control 5/5 Theo dõi CPU, tăng tốc hệ thống
  • ClockGen 4/5 Ép xung phần cứng, tăng khả năng thực thi của hệ thông