Longman English Dictionary Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Longman English Dictionary đã có phiên bản mới Cho PC tìm và tải về tại đây >> Longman English Dictionary

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Longman English Dictionary được cập nhật vào 15/08/2019

Thông tin về Longman English Dictionary

Mô tả: Phần mềm tra từ điển trên PC

Phần mềm do MichaelUno phát hành, có dung lượng 1.4 MB, có 1641 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Longman English Dictionary
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Longman English Dictionary được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Longman English Dictionary