Trello Cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho iPhone đã cũ. Phần mềm Trello đã có phiên bản mới Cho Android tìm và tải về tại đây >> Trello

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Trello được cập nhật vào 30/07/2019

Thông tin về Trello

Mô tả: Phần mềm quản lý dự án trực tuyến cho thiết bị di động

Phần mềm do Trello, Inc. phát hành, có dung lượng 20 MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: Cho iPhone

Các chức năng của Trello
 Phiên bản Cho iPhone của phần mềm Trello được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Trello