Acrobat Reader DC 2023.001.20093 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2023.001.20093 64bit đã cũ. Phần mềm Acrobat Reader DC đã có phiên bản mới 2023.003.20215 tìm và tải về tại đây >> Acrobat Reader DC

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2023.001.20093 64bit (bản chuẩn) của phần mềm Acrobat Reader DC được cập nhật vào 23/03/2023

Thông tin về Acrobat Reader DC

Mô tả: Đọc, chỉnh sửa, thêm chú thích cho PDF

Phần mềm do Adobe Systems phát hành, có dung lượng 304 MB, có 1251 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019

Phiên bản hiện tại: 2023.001.20093 64bit

Các chức năng của Acrobat Reader DC
 Phiên bản 2023.001.20093 64bit của phần mềm Acrobat Reader DC được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Acrobat Reader DC