download Python 3.11.3 64bit

Python

 3.11.3 64bit

Download Python - Phần mềm lập trình Python

Nguyễn Sang  cập nhật: 06/04/2023

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Từ Python, các nhà phát triển đã tạo ra vô số thứ từ thuật toán gợi ý phim của Netflix cho tới phần mềm của các dòng xe hơi tự động lái. Đây là một ngôn ngữ lập trình phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ khoa học dữ liệu, thiết kế web và phần mềm cho tới tự động hóa.


Nhờ khả năng xây dựng trang web, kiểm thử phần mềm, thực hiện các tác vụ tự động hóa cho tới phân tích dữ liệu, Python được đánh giá là ngôn ngữ lập trình phổ biến và không chuyên về bất kỳ mảng cụ thể nào. Sự đa dụng kể trên kết hợp cùng với giao diện thân thiện với người dùng mới khiến cho Python trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến thứ 2 được sử dụng bởi các lập trình viên.

1. Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991 và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Kể từ khi ra mắt đến nay, Python ngày càng trở nên phổ biến và được coi là một trong những ngôn ngữ lập trình phía máy chủ phổ biến và linh hoạt nhất.

download python

Download Python - Phần mềm lập trình Python bậc cao

Các chức năng chính của Python có thể kể đến như phát triển trang web, phần mềm, thực hiện các tác vụ tự động hóa hoặc phân tích, mô phỏng dữ liệu. Ngoài ra, nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng, Python cũng được sử dụng bởi một số người dùng ngoài lập trình viên như các nhà khoa học hoặc kế toán để phục vụ các công việc hàng ngày như quản lý tài chính.

Python đóng một vai trò quan trọng trong ngành khoa học dữ liệu. Ứng dụng này cho phép các nhà phân tích dữ liệu và các chuyên gia trong ngành khác thực hiện các tính toán phức tạp liên quan tới số liệu, mô phỏng dữ liệu lớn, xây dựng các thuật toán cho máy móc, phân tích dữ liệu và thực hiện các tác vụ liên quan tới dữ liệu khác.

Bên cạnh đó, Python còn cung cấp nhiều công cụ để minh họa dữ liệu, từ biểu đồ cột, biểu đồ tròn cho tới các biểu đồ 3D. Thêm vào đó, lập trình viên còn có thể tận dụng nhiều thư viện của Python như TensorFlow hay Keras để viết các chương trình phục vụ công việc phân tích dữ liệu.

python download

Python download, lập trình ngôn ngữ Python

Đa số trang web và phần mềm đều được viết bởi Python. Khi đó, ngôn ngữ lập trình này đóng vai trò gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, xử lí dữ liệu và làm việc với cơ sở dữ liệu, định hướng cho đường dẫn URL và củng cố bảo mật. Django và Flask là một trong số các cấu trúc phổ biến trong việc tạo trang web.

Với các thao tác, nhiệm vụ lặp đi lặp lại, người dùng có thể "tối ưu" để cho hiệu quả tốt hơn bằng cách tự động hóa với Python. Viết code được sử dụng để xây dựng các quy trình tự động này được gọi là Scripting. Tự động hóa có thể được sử dụng để kiểm tra lỗi trên nhiều file, chuyển đổi file, thực thi phép toán đơn giản và loại bỏ các bản sao trong dữ liệu.

tai python

Tải Python, công cụ lập trình ngôn ngữ Python trên máy tính

Người dùng mới bắt đầu cũng có thể sử dụng Python để tự động hóa các tác vụ đơn giản trên máy tính, chẳng hạn như đổi tên file, tìm và tải xuống các nội dung trực tuyến, gửi email hoặc văn bản theo khoảng thời gian mong muốn.

Trong phát triển phần mềm, Python có thể hỗ trợ các tác vụ như kiểm soát bản build, theo dõi lỗi và thử nghiệm. Với Python, các nhà phát triển phần mềm có thể tự động test các sản phẩm hoặc tính năng mới. Một số công cụ Python được sử dụng để test phần mềm bao gồm Green và Requestestium.

2. Tính năng nổi bật Python

- Cú pháp rõ ràng, dễ đọc.
- Hướng đối tượng trực quan.
- Mô-đun đầy đủ, hỗ trợ các gói phân cấp.
- Xử lý lỗi dựa trên ngoại lệ.
- Ngôn ngữ lập trình bậc cao.
- Thư viện tiêu chuẩn mở rộng và các mô-đun của bên thứ ba cho hầu hết mọi tác vụ.
- Các tiện ích mở rộng và mô-đun dễ dàng được viết bằng C, C ++ (hoặc Java cho ngôn ngữ Jython hoặc .NET cho IronPython).
- Có thể nhúng trong các ứng dụng làm giao diện script.

3. Các dạng câu lệnh điều kiện trong Python

Như các ngôn ngữ lập trình khác, Python cũng có các câu lệnh điều kiện. Các câu lệnh này được sử dụng để xử lý các điều kiện trong chương trình, hướng dẫn chương trình đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện. Python cung cấp câu lệnh điều kiện if, câu lệnh điều kiện rẽ nhánh if-else và cấu trúc điều kiện if-elif-else giống như ở các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về các dạng câu lệnh này nhé.

- Cấu trúc lệnh if trong Python

Trong Python, lệnh if được sử dụng để kiểm tra một điều kiện thực hiện một hoặc một khối lệnh. Nếu điều kiện là đúng thì lệnh của khối if sẽ được thực thi, nếu không nó sẽ bị bỏ qua.

Cú pháp:

if [điều kiện]:

        # thực thi khối lệnh 

Ví dụ: Chương trình Python kiểm tra số là lẻ hay chẵn.

# danh sách số

danh_sach_so = [2,4,6,9,5]

# vòng lặp for để lặp lại

# danh sách và kiểm tra từng

# thành phần trong danh sách

for i in danh_sach_so:

        # kiểm tra nếu số là lẻ

        if i%2!=0:

                # nếu điều kiện đúng hiện “lẻ”

                print(i, “là số lẻ”)

 

        # kiểm tra nếu số là chẵn

        if i%2==0:

                #  nếu điều kiện sai hiện “chẵn”

                print(i, “là số chẵn”)

Kết quả:

2 là số chẵn 

4 là số chẵn 

6 là số chẵn 

9 là số lẻ

5 là số lẻ

- Cấu trúc lệnh if-else

Như đã đề cập bên trên, lệnh if sẽ thực hiện nếu điều kiện đúng. Tương tự như vậy, lệnh else kết hợp với lệnh if trong Python để thực hiện khối lệnh khi điều kiện if được xác định là sai.

Cú pháp: 

if [điều kiện]:

        # thực hiện lệnh nếu điều kiện đúng

else:

        # thực hiện lệnh nếu điều kiện sai

Ví dụ: Chương trình Python kiểm tra số là lẻ hay chẵn.

# danh sách số

danh_sach_so = [2,4,6,9,5]

# vòng lặp for để lặp lại

# danh sách và kiểm tra từng

# thành phần trong danh sách

for i in danh_sach_so:

        # kiểm tra nếu số là lẻ 

        if i%2!=0:

              # nếu điều kiện đúng hiện ‘’lẻ”

                print(i, "là số lẻ")

        # nếu không phải là số lẻ

        # thì số là số chẵn

        # vì vậy hiện "chẵn"

        else:

                # nếu điều kiện đúng hiện "chẵn"

                print(i, "là số chẵn")

Kết quả

2 là số chẵn 

4 là số chẵn 

6 là số chẵn 

9 là số lẻ

5 là số lẻ

- Lệnh if-elif-else 

Lệnh elif cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện và thực thi khối code ngay khi một trong các điều kiện được xác định là đúng. Cũng giống như lệnh else, lệnh elif là tùy ý. 

Tuy nhiên, không giống else khi chỉ có một lệnh được theo sau lệnh if, có thể sử dụng nhiều lệnh elif theo sau lệnh if.

if [điều kiện 1]:

    # thực hiện lệnh này

elif [điều kiện 2]:

    # thực hiện lệnh này

else:

    # nếu không điều kiện nào

    # là đúng

    # thực hiện lệnh này

Ví dụ: Kiểm tra một chuỗi ký tự có phù hợp điều kiện hay không

# chọn chuỗi mẫu

string = "Naukri"

# kiểm tra nếu giá trị trong chuỗi

# phù hợp “Nakri”

if string == "Nakri":

    print ("Điều kiện đầu tiên đúng")

# kiểm tra nếu giá trị trong chuỗi

# phù hợp “Nauri”

elif string == "Nauri":

    print("Điều kiện thứ hai đúng")

# kiểm tra nếu giá trị trong chuỗi

#  phù hợp “aukri”

elif string == "aukri":

    print("Điều kiện thứ ba đúng")

# kiểm tra nếu giá trị trong chuỗi

# phù hợp “Naukri”

elif string=="Naukri":

    print("Điều kiện thứ tư đúng") 

# nếu không

# điều kiện nào đúng

# thực hiện khối lệnh else

else:

    print ("Tất cả điều kiện trên sai")

Kết quả:

Điều kiện thứ tư là đúng

- Câu lệnh nested if

Một câu lệnh nested if là một câu lệnh if mà bản thân nó là mục tiêu của một câu lệnh if khác. Câu lệnh này thường được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc.

Cú pháp:

If điều kiện 1:

        If điều kiện 2:

                # thực hiện nếu cả điều kiện 1

                # và điều kiện 2 đều đúng

Ví dụ Chương trình Python kiểm tra nếu số đó là số lẻ và chia hết cho 3.

# danh sách số

Danh_sach_so = [4,5,9,17,21]

# vòng lặp for để lặp lại

# danh sách và kiểm tra từng

# thành phần trong danh sách

for i in danh_sach_so:

    # điều kiện 1: kiểm tra nếu là số lẻ

    # nếu đúng thực hiện khối lệnh trong

    # lệnh if đầu tiên

    if i%2!=0:

        # điều kiện 2: kiểm tra nếu số 

        # cũng không chia hết cho 3.

        if i%3==0:

            # nếu điều kiện 2 đúng

            # thực hiện khối lệnh bên dưới

            print (i,"là số lẻ và chia hết cho 3")

        # nếu điều kiện 2 sai

        # thực hiện khối lệnh bên dưới

        else:

            print (i, "là số lẻ nhưng không chia hết cho 3")

    # nếu điều kiện 1 sai

    # thực hiện khối lệnh bên dưới

    else:

        print(i,"là số chẵn")

Kết quả:

4 là số chẵn

5 là số lẻ nhưng không chia hết cho 3

9 là số lẻ và chia hết cho 3

17 là số lẻ nhưng không chia hết cho 3

21 là số lẻ và chia hết cho 3

4. Môi trường lập trình phổ biến khác

Hiện nay còn rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác như C++, Pascal .. và đi theo đó là nhiều công cụ hỗ trợ lập trình tương ứng như Free Pascal, Code Blocks hay Visual Studio 2019 ... các bạn có thể tải các công cụ này về máy tính để phục vụ cho quá trình học tập, làm việc của mình.


Liên kết tải về - [24.1 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

Python - Kho hình ảnh
 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Python được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat python là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Python 3.11.3 64bit


Phần mềm Liên quan & Tương tự
  • Learn Python 3/5 Học ngôn ngữ lập trình Python
  • WinPython 3/5 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python
  • DataCampKhóa học về ngôn ngữ lập trình Python, R và SQL
  • NimNgôn ngữ lập trình hệ thống tích hợp biên dịch
  • SwiftNgôn ngữ lập trình mới, độc đáo
  • TopStyleSoạn thảo ngôn ngữ lập trình
  • PascalPhần mềm học lập trình Pascal
  • DafnyNgôn ngữ lập trình Dafny
  • AgenaPhần mềm học ngôn ngữ lập trình
  • KateSoạn thảo ngôn ngữ lập trình
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm