Mới cập nhật - Biểu mẫu - Tải miễn phí

  Tên phần mềm Sắp xếp Tải về

Download Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu 1

Bảng thanh toán tiền làm thêm cho công nhân

bảng chấm công làm thêm giờ

Download
604
Download

Download Mẫu giấy mời họp Mẫu 1

Giấy mời tham dự cuộc họp

giấy mời hội nghị

Download
1125
Download

Download Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ Mẫu 1

Quyết định điều động cán bộ đến nơi khác làm

mẫu quyết định điều chuyển cán bộ

Download
987
Download

Download Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo Mẫu 1

Mẫu biên bản giải quyết sự việc

xác nhận khiếu nại tố cáo

Download
368
Download

Download Mẫu công văn đề nghị khen thưởng 2020

Công văn khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc

tờ trình đề nghị khen tặng cá nhân

Download
934
Download

Download Mẫu quyết định bổ nhiệm phó Giám đốc File Doc

Thông báo bổ nhiệm nhân sự công ty

Download
30
Download

Download Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Mẫu 1

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Download
206
Download

Download Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu 1

Cách lập bảng kê mua hàng hóa

Download
244
Download

Download Mẫu giấy đi đường 2020

Mẫu căn cứ thanh toán công tác phí

Download
528
Download

Download Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa tài sản, thiết bị Mẫu 1

Nghiệm thu kết quả sửa chữa tài sản và trang thiết bị

Download
30
Download

Download Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng Giám đốc công ty Phiên bản doc

Thông báo bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Download
429
Download

Download Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ Mẫu 1

Quyết định thôi chức vụ cho cán bộ

Download
30
Download

Download Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ 2020

Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho cá nhân

Download
36
Download

Download Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo Doc

Hợp đồng liên kết đào tạo giữa các trường

Download
476
Download

Download Mẫu quyết định về việc cử nhân viên đi công tác 2020

Thông báo về việc đi công tác của nhân viên

Download
17
Download

Download Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2020

Biên bản nghiệm thu công việc

Download
256
Download

Download Biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu 1

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Download
30
Download

Download Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán Mẫu 1

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Download
482
Download

Download Hợp đồng giao khoán Mẫu 1

Hợp đồng làm việc theo hình thức giao khoán

Download
50
Download

Download Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm Mẫu 1

Phiếu lấy đánh giá năng lực cho việc bổ nhiệm nhân sự

Download
30
Download

Download Mẫu kế hoạch đào tạo Mẫu 1

Nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo nhân sự

Download
30
Download

Download Giấy đề nghị thanh toán 2020

Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền mặt

Download
980
Download

Download Biên bản bàn giao tài sản 2020

Đơn xin giao lại tài sản đi thuê

Download
6873
Download

Download Bảng thanh toán tiền thưởng Phiên bản doc

Bảng kê tiền thưởng cho nhân viên

Download
30
Download

Download Hợp đồng lao động thời vụ 2020

Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

Download
936
Download

Download Phiếu xuất kho 2020

Phiếu ghi nhận hàng hóa ra khỏi kho

Download
16274
Download

Download Giấy giới thiệu 2020

Mẫu giấy liên hệ công tác cho nhân viên

Download
16456
Download

Download Bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Download
1249
Download

Download Giấy giao nhận bản kê khai tài sản, thu nhập Phiên bản doc

Giấy giao nhận nội dung kê khai thu nhập

Download
30
Download

Download Biên bản kiểm kê tài sản cố định Phiên bản doc

Xác nhận số lượng, giá trị tài sản

Download
30
Download

Download Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ 2020

Mẫu chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 200

Download
820
Download

Download Mẫu biên bản xác nhận công nợ Doc

Xác nhận công nợ cá nhân

Download
574
Download

Download Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập File DOC

Phiếu đánh giá thực tập

Download
349
Download

Download Giấy đề nghị tăng ca File DOC

Mẫu đơn xin làm việc ngoài giờ

Download
198
Download

Download Mẫu báo cáo kết quả thử việc 2020

Bản báo cáo, đánh giá chất lượng thử việc

Download
748
Download

Download Hợp đồng thuê nhà 2020

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở, nhà trọ

Download
22029
Download

Download Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 2020

Mẫu số 05 - VT dành cho kế toán

Download
131
Download

Download Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác file Doc

Quyết định tạm đình chỉ công tác cán bộ

Download
304
Download

Download Bảng chấm công 2020

Mẫu bảng chấm công nhân viên

Download
4035
Download

Download Mẫu đánh giá năng lực nhân viên Mẫu 1

Đánh giá năng lực, hiệu suất làm việc của nhân viên

Download
30
Download 
Website liên kết bán hàng So sánh Có nhiều hàng hóa đa dạng như tủ nhựa hay điện thoại tủ nhựa và điện thoại samsung
Thủ thuật

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá