All the Right Type Plus 3

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản Plus 3

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Plus 3 (bản chuẩn) của phần mềm All the Right Type được cập nhật vào 04/05/2012

Thông tin về All the Right Type

Mô tả: Phần mềm luyện gõ 10 ngón qua chơi game

Phần mềm do Media Inc phát hành, có dung lượng 70.8 MB, có 3982739 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows xp/vista/7/8

Phiên bản hiện tại: Plus 3

Các chức năng của All the Right Type
 Phiên bản Plus 3 của phần mềm All the Right Type được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự All the Right Type

  • UltraKey 5/5 Phần mềm gõ 10 ngón, luyện gõ bàn phím nhanh
  • GS Typing Tutor 5/5 Phần mềm gõ 10 ngón, luyện đánh máy nhanh