Google Translate For Chrome 2.0.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.6 (bản chuẩn) của phần mềm Google Translate For Chrome được cập nhật vào 16/11/2015

Thông tin về Google Translate For Chrome

Mô tả: Công cụ dịch thuật trên Chrome

Phần mềm do translate.google.com phát hành, có dung lượng 212 KB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

Phiên bản hiện tại: 2.0.6

Các chức năng của Google Translate For Chrome
 Phiên bản 2.0.6 của phần mềm Google Translate For Chrome được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Translate For Chrome