Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro 32bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 32bit đã cũ. Phần mềm Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro đã có phiên bản mới 64bit tìm và tải về tại đây >> Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 32bit (Beta) của phần mềm Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro được cập nhật vào 24/05/2018

Thông tin về Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro

Mô tả: Gửi mail hàng loạt, hỗ trợ chiến dịch chăm sóc khách hàng

Phần mềm do Maxprog phát hành, có dung lượng 100MB, có 34 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10/8.1/8/7/XP

Phiên bản hiện tại: 32bit

Các chức năng của Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro
 Phiên bản 32bit của phần mềm Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Phần mềm gửi mail hàng loạt MaxBulk Mailer Pro