HTKK 3.2.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 3.2.1 đã cũ. Phần mềm HTKK đã có phiên bản mới 3.4.5 tìm và tải về tại đây >> HTKK
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.2.1

 

htkk 3.2.1

HTKK 3.2.1 bổ sung tính năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT, 04-1/GTGT từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và bỏ cột "Mã hóa đơn", với mục tích tích hợp với các phần mềm kế toán của các doanh nghiệp
- Cập nhật chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu và cho nhập không thuộc kỳ tính thuế
- Cho phép nhập dữ liệu âm tại chỉ tiêu 420  trên bản cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ 15 và chỉ tiêu 417 trên bảng cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ 48

- Một số cập nhật bổ sung, hỗ trợ người dùng tốt hơn

 

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.2.1 (bản chuẩn) của phần mềm HTKK được cập nhật vào 03/03/2014

Thông tin về HTKK

Mô tả: Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

Phần mềm do Tổng cục Thuế phát hành, có dung lượng 33.29 MB , có 1591005 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 3.2.1

Các chức năng của HTKK
 Phiên bản 3.2.1 của phần mềm HTKK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự HTKK

     Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá