Google Dịch cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm Google Dịch đã có phiên bản mới Hình ảnh tìm và tải về tại đây >> Google Dịch

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Google Dịch được cập nhật vào 06/04/2018

Thông tin về Google Dịch

Mô tả: Dịch thuật và chuyển đổi ngôn ngữ trực tuyến

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 0 KB, có 321760 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows/Android/iOS

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của Google Dịch
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm Google Dịch được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Dịch