Lazarus 2.3 for Firefox

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2.3 for Firefox đã cũ. Phần mềm Lazarus đã có phiên bản mới 1.6.4 / 1.8.0 rc 5 tìm và tải về tại đây >> Lazarus

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.3 for Firefox

Add-on Lazarus hỗ trợ Khôi phục văn bản soạn thảo dở bị mất trên trình duyệt trên trình duyệt Mozilla Firefox

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.3 for Firefox (bản chuẩn) của phần mềm Lazarus được cập nhật vào 04/08/2011

Thông tin về Lazarus

Mô tả: Khôi phục văn bản soạn thảo dở bị mất trên trình duyệt

Phần mềm do Recovery phát hành, có dung lượng 216 KB, có 73258 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: 2.3 for Firefox

Các chức năng của Lazarus
 Phiên bản 2.3 for Firefox của phần mềm Lazarus được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Lazarus